Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów

pt2

If you are interested to study in WSGE
Email Drukuj

Mezun Profili

WSGE’de eğitim derecesini elde etmiş birisi yüksek sevide eğitim kazanacaktır. Bu uzmanlık biligisiyle genel entelektüel ve hayat yetenekleri kapsamında iyi bir istihdam, sürekli öğrenme ve kişisel gelişimin temellerini atacaktır.

WSGE, mezunlarından gösterdikleri yollar ile daha fazla beklenti içerisindedir:


I Uzman Bilgi

ı.  Çalışmanın önemli alanlarda geniş kavramsal ve teorik unsurları bir anlayış da dahil olmak üzere temel bilgi ustalığı

ıı.  Metodolojiler ve burs, araştırma ve yaratıcı çalışma özelliklerinin felsefe temellerinin anlaşılması ve takdiri

 

II Genel entelektüel yetenek ve kapasiteleri

ı. yaratıcılık ve özgünlük için kavramsal ve yansıtıcı düşünce, açık fikirlilik ve ilgi

ıı. Entelektüel, politik, ekonomik aktivitelerin uluslararası ve küresel boyutlarının farkında olma ve kendine özgü kaliteler

ııı.  Erişim belirlemek, organize etmek ve hem yazılı hem de sözlü olarak etkileyici İngilizce konuşabilmek

ıv.  Sayısal hesaplamaları üstlenerek venicel bilgileri anlamak ve gelişmiş iletişim teknolojileri yararlanmak becerisi

 

III. Kişisel Kalite

ı. Başkaları ile bağımsız ve iş birliği içerisinde çalışabilme becerisi

ıı.  Öz disiplin, kişisel ve profesyonel hedeflerine planlamak ve gerçekleştirme yeteneği

ııı. Toplumda önderlik edecek bir yeteneği ve yapıcı söylevde bulunma ve sosyal ve sivil sorumlulukları kabul etmek için isteklilik

ıv.  Diğer bireylerin ve grupların değerlerine saygı, insan ve kültürel çeşitliliğin takdiri 


I.      Спеціальні знання

  1. Опанування основними знаннями, у тому числі розумінням широких концептуальних та теоретичних основ предмету вивчення.
Розуміння та оцінка філософських основ, методології та специфіки науки, дослідницької та творчої діяльності.